top of page

21-09-2016

ANWO S.C przeprowadza obecnie rozeznanie rynku na wynajem maszyn szwalniczych do wyposażenia stanowisk szkoleniowych

w ramach projektu „Moda na pracę - rozwój zawodowy osób 30+” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z dokumentami do ściągnięcia poniżej. Oferty są przyjmowane od dnia 22 września 2016 roku do dnia 29 września 2016 roku.

Rozeznanie rynku - dokument do pobrania

Wzór oferty - dokument do pobrania

bottom of page